MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

AKTUALNOŚCI 

Jak co roku EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY planuje udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizatorzy, którzy mają zamiar uzyskać akredytacji
EUROPEAN ASSOCIATION  for  SECURITY dla międzynarodowej konferencji naukowej muszą wystąpić z takim wnioskiem odpowiednio wcześniej. Warunkiem takiej akredytacji jest:

1. Określenie EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY jako współorganizatora konferencji.
2.Uwzględnienie logo EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY w informatorze konferencji.
3.Udział przedstawiciela Rady Naukowej EAS w Komitecie Naukowym konferencji (oznacza to równocześnie, że osoba ta nie ponosi opłaty konferencyjnej),
4. Zaplanowanie w harmonogramie obrad terminu i miejsca zebrania członków EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY (najlepiej po sesji plenarnej lub 1 godzinę przed bankietem). Organizator
konferencji powinien informację o miejscu i terminie posiedzenia EAS podać w komunikacie informacyjnym.