MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

AKTUALNOŚCI 

Jak co roku EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY planuje udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizatorzy, którzy mają zamiar uzyskać akredytacji
EUROPEAN ASSOCIATION  for  SECURITY dla międzynarodowej konferencji naukowej muszą wystąpić z takim wnioskiem odpowiednio wcześniej. Warunkiem takiej akredytacji jest:

1. Określenie EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY jako współorganizatora konferencji.
2.Uwzględnienie logo EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY w informatorze konferencji.
3.Udział przedstawiciela Rady Naukowej EAS w Komitecie Naukowym konferencji (oznacza to równocześnie, że osoba ta nie ponosi opłaty konferencyjnej),
4. Zaplanowanie w harmonogramie obrad terminu i miejsca zebrania członków EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY (najlepiej po sesji plenarnej lub 1 godzinę przed bankietem). Organizator konferencji powinien informację o miejscu i terminie posiedzenia EAS podać w komunikacie informacyjnym.

 

GDYNIA (POLSKA) 2018-07-17, 

Ze smutkiem informuję, że zmarła Renata TOMASZEWSKA – pedagog, była dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, członek EUROPEANASSOCIATIONforSECURITY od 2004 r. uczestnik konferencji w Bułgarii, Rosji, Ukrainie, gospodarz konferencji w Gdyni.

Januszowi i całej rodzinie przekazujemy wyrazy żalu i współczucia.

Leszek F. Korzeniowski

 

 GDYNIA (POLAND) 17 July 2018,

She died Renata TOMASZEWSKA - teacher, former director of the Special School and Educational Center No. 1 in Gdynia, a member of EUROPEANASSOCIATIONforSECURITY since 2004.

 

ГДЫНЯ (ПОЛЬША) 2018-07-17.

Умерла Рената ТОМАШЕВСКА - учитель, бывший директор Специальной Школы
и Образовательного центра № 1 г. Гдыня, членом EUROPEANASSOCIATIONforSECURITYс 2004 г.