MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

DEKLARACJA 

Jak przystąpić do EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

Należy wypełnić (lub napisać) deklarację woli przystąpienia do Stowarzyszeniai przysłać do Biura w Krakowie EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY,
ul. Jana Pawła II 78 (AWF), 31-571 Kraków oraz uiścić w kasie lub na podane konto bankowe roczną składkę. Deklaracje instytucji (firm) powinny być podpisane przez statutowo upoważnionych przedstawicieli. Roczna składka członkowska w PLN od osobistości wynosi równowartość 10 EUR a od instytucji (firmy) - 100 EUR. Składka powinna zostać uiszczona za każdy rok kalendarzowy w kasie Biura EAS lub na konto bankowe EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY : 

z Polski w PLN:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

14 8589 0006 0000 0026 2411 0001

 

z zagranicy w EURO lub innej walucie:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

CODE SWIFT: POLU PL PR

PL14 8589 0006 0000 0026 2411 0001