MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

SECURITOLOGIA 

ISSN: 1898-4509

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych. Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem. „Securitologia” wydawana jest jako półrocznik. Wydawcami czasopisma są wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security.

Strona www czasopisma: https://www.civitas.edu.pl/pl/securitologia-czasopismo 

Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016, opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26 stycznia 2017 roku, za publikację artykułu w „Securitologii” jego Autor uzyskuje 7 punktów (patrz: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html).

„Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Rada naukowa

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Leszek F. KORZENIOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ

CZŁONKOWIE:

Michael BEGIN, Ph.D. – International Geographic Honor Society „Gamma Theta Upsilon”
prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
prof. Stanislav DAVELO, Ph.D. – Uniwersytet Techniczny „Giedymino” w Wilnie
doc. Jacek DWORZECKI, Ph.D. – Police Academy in Bratislava
prof. Marylin FYVIE-GAULD – Brighton University
doc. Batyr Danatorovich HALMURADOV, Ph.D. – Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie
prof. Ladislav HOFREITER, C.Sc. – Uniwersytet w Żylinie
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
Janusz MIKA, Ph. D. – Uniwersytet Śląski w Opawie
dr hab. Stanisław MOCEK – Collegium Civitas
prof. Serghei A. OHRIMENKO – Akademia Nauk Ekonomicznych w Kiszyniowie
dr hab. Marek WALANCIK – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Oleksandr Ivanovitch ZAPOROZHETS – Institute of Ecological Safety National Aviation University Kyiv, Ukraine

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:

dr Agnieszka BUKOWSKA – Collegium Civitas

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Grzegorz CIEŚLAK – Collegium Civitas
Olga DYCZKOWSKA-USS – Pfleiderer Group SA
dr Magdalena EL-GHAMARI – Collegium Civitas
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
dr Kerry LONGHURST – Collegium Civitas
dr Agnieszka NITZA – Collegium Civitas
dr Maciej SZMIT – Orange Labs Polska
dr Łukasz TOLAK – Collegium Civitas
dr Krzysztof TOMASZYCKI – Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji
dr Tomasz WAŁEK – Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie
Mariola WOŁOSZYN – Collegium Civitas

REDAKTOR TECHNICZNO-WYDAWNICZY:
Marek GAWRON – Collegium Civitas

Recenzenci

Recenzenci 2014prof. dr hab. Tomasz BAJEROWSKI
prof. Sergiy Ivanovith BOLTIVETS
prof. Ing. Ladislav Hofreiter
prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
prof. Natalya G. Kalashnyk
Prof. Ing. Josef REITŠPIS, PhD
dr hab. Tomasz R. ALEKSANDROWICZ
dr hab. Tadeusz AMBROŻY
dr hab. Krzysztof DĘBNICKI
dr hab. Włodzimierz FEHLER
dr hab. Krzysztof KAGANEK
dr hab. Marek LESZCZYŃSKI
doc. Josef MATIS, PhD
ks. dr hab. Mirosław A. MICHALSKI
dr hab. Antoni OLAK
płk. dr hab inż. Witalis PELLOWSKI
dr hab. PAWEŁ SOROKA
doc. Daniela TODOROVA DIMITROVA
doc. Samuel UHRIN, PhD
doc. ing. Andrej VELAS, PhD
doc. Natalya Borisovna VOLNENKO
Ing. Kamil BOC, PhD
Vitaliy KOTSUR, PhD
dr Stanisław KOZDROWSKI
kmdr dr Witold KUSTRA
PhDr. Maria MARTINSKA, PhD
dr Jarosław PRZYBYTNIOWSKI
dr Ryszard RADZIEJEWSKI
płk. dr Bogusław SZLACHCIC
dr Witold SOKAŁA
dr Janusz TOMASZEWSKI
dr Witold SOKAŁA