MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

SECURITOLOGIA 

ISSN: 1898-4509

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych. Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem. „Securitologia” wydawana jest jako półrocznik. Wydawcami czasopisma są wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security.

Strona www czasopisma: https://www.civitas.edu.pl/pl/securitologia-czasopismo 

Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016, opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26 stycznia 2017 roku, za publikację artykułu w „Securitologii” jego Autor uzyskuje 7 punktów (patrz: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html).

„Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Rada naukowa

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Leszek F. KORZENIOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ

CZŁONKOWIE:

Michael BEGIN, Ph.D. – International Geographic Honor Society „Gamma Theta Upsilon”
prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
prof. Stanislav DAVELO, Ph.D. – Uniwersytet Techniczny „Giedymino” w Wilnie
doc. Jacek DWORZECKI, Ph.D. – Police Academy in Bratislava
prof. Marylin FYVIE-GAULD – Brighton University
doc. Batyr Danatorovich HALMURADOV, Ph.D. – Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie
prof. Ladislav HOFREITER, C.Sc. – Uniwersytet w Żylinie
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
Janusz MIKA, Ph. D. – Uniwersytet Śląski w Opawie
dr hab. Stanisław MOCEK – Collegium Civitas
prof. Serghei A. OHRIMENKO – Akademia Nauk Ekonomicznych w Kiszyniowie
dr hab. Marek WALANCIK – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Oleksandr Ivanovitch ZAPOROZHETS – Institute of Ecological Safety National Aviation University Kyiv, Ukraine

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:

dr Agnieszka BUKOWSKA – Collegium Civitas

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Grzegorz CIEŚLAK – Collegium Civitas
Olga DYCZKOWSKA-USS – Pfleiderer Group SA
dr Magdalena EL-GHAMARI – Collegium Civitas
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
dr Kerry LONGHURST – Collegium Civitas
dr Agnieszka NITZA – Collegium Civitas
dr Maciej SZMIT – Orange Labs Polska
dr Łukasz TOLAK – Collegium Civitas
dr Krzysztof TOMASZYCKI – Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji
dr Tomasz WAŁEK – Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie
Mariola WOŁOSZYN – Collegium Civitas

REDAKTOR TECHNICZNO-WYDAWNICZY:
Marek GAWRON – Collegium Civitas